...........ขอบคุณครับ ชาวนา ยุคใหม่ขนาดระวังยังโดน...กัดตาย