...........จริงครับแล้วจะทำอย่างไร จับยักษ์ใส่ขวดโหลหรือยังไง.....