...ถ้าระดับรากหญ้า บ่นว่าไม่ดีแย่ แสดงว่าแย่จริงๆๆ.....