........เค้าว่ายางกันฟัน ฟรอย อันเดียว แปดแสนบาท ไปไล่กัดหมาดีกว่าว่ะเสียเวลวรอคอย.....