................ไม่เคยนั่งแท็กซี่ เพราะมี GPS ไปได้ทุกที่