...................ต้องไปหากินถึงปักกิ่งเชียวนทย์า โมทย์