PIGHOUSE THA-FORUM.NET
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

เพื่อนกันจนวันนี้
 
บ้านPortalGalleryค้นหาสมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

 

 อันตราย

Go down 
2 posters
ผู้ตั้งข้อความ
Admin
ผู้ดูเเลระบบ
ผู้ดูเเลระบบ
Admin

จำนวนข้อความ : 12377
Join date : 27/11/2010
Age : 65

อันตราย Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: อันตราย   อันตราย EmptyMon 20 Apr 2015, 8:30 am

มีการเปิดรายชื่อ ขาประจำ ที่ต่อต้าน ม.112ลองดูว่ามีใครบ้าง แต่แปลก ตกรายชื่อ สุชาติ ไปได้ยังไง

1.นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.นายสุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้ก่อตั้งนิตยสารศิลปวัฒนธรรม และบรรณาธิการอาวุโสสำนักพิมพ์ในเครือมติชน

3.นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ และนักเขียนบทภาพยนตร์

4.นายอานันท์ กาญจนพันธุ์ นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.นายเอกกมล สายจันทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.นายเกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.น.ส.ขวัญระวี วังอุดม ผู้ช่วยอาจารย์ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

8.นายวัฒนา สุกัณศีล อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.นายธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์

10.นายปูนเทพ ศิรินุพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์

11.น.ส.วันรัก สุวรรณวัฒนา อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.นายอนุสรณ์ รุณโณ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.วาด รวี (นามปากกา) หรือนายรวี สิริอิสสระนันท์ นักเขียน และเจ้าของวารสารหนังสือใต้ดิน

14.น.ส.มุกหอม วงษ์เทศ นักเขียน และบุตรสาวนายสุจิตต์ วงษ์เทศ

15.นายวิจักขณ์ พานิช นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ศาสนา และบุตรชายของศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

16.นายวัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา อดีตแกนนำกลุ่มเพื่อนนักเขียน กวี เพื่อประชาธิปไตย (เครือข่ายคนเสื้อแดง) และอดีตคนเดือนตุลา

17.พิเชษฐ์ แตงทอง

18.นายอุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2552

19.ประกาย ปรัชญา (นามปากกา) นักเขียน

20.นายอติภพ ภัทรเดชไพศาล อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคอลัมนิสต์ด้านดนตรี

21.น.ส.นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ บรรณาธิการอาวุโสฝ่ายบริหาร บมจ.เนชั่นบรอดแคสติ้งฯ

22.น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไท

23.น.ส.เยาวลักษ์ อนุพันธุ์ ทนายความ สำนักงานกฎหมายสิทธิชน

24.นายวินัย ผลเจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25.น.ส.กานดา นาคน้อย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Purdue สหรัฐอเมริกา

26.นายไชยันต์ รัชชกูล อาจารย์ประจำสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ และนักวิชาการกลุ่มสันติประชาธรรม

27.นายชาญณรงค์ บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

28.นายพิพัฒน์ สุยะ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

29.นายนิติ ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30.นางสุวิมล รุ่งเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31.นายนิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

32.นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีต สสร.2540 และอดีต ส.ว.ตาก

33.นายชัยศิริ จิวะรังสรรค์ ศิลปินอิสระผู้ร่วมงานกับนายอภิชาติพงศ์

34.นายยศ ตันตสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35.นางโกสุมภ์ สายจันทร์ ประธานโครงการเอเชียศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

36.นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิจัยจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแห่งสิงคโปร์

37.นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

38.นายชัชวาลย์ บุญปัน อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39.นายปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์

40.นายเกษียร เตชะพีระ (ชื่อซ้ำกันกับลำดับที่ 6 )

41.นายชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

42.น.ส.นลินี ตันธุวนิตย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

43.นายปราบดา หยุ่น นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2545 และบุตรชายนายสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น

44.นายสุรพศ ทวีศักดิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน เจ้าของนามปากกา “นักปรัชญาชายขอบ” ในเว็บไซต์ประชาไท

45.นางสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ นักเขียนเจ้าของนามปากกา “คนชายขอบ” และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

46.นายวชิระ บัวสนธ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์สามัญชน

47.นายอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนเจ้าของฉายา “มุราคามิเมืองไทย”

48.นายซะการีย์ยา อมตยา นักเขียนรางวัลซีไรท์ ปี 2553 และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ thaipoetsociety.com

49.นายกฤช เหลือสมัย นักเขียนประจำกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

50.น.ส.ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด

51.นายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
52.นางจิตรา คชเดช ผู้ประสานงานกลุ่มคนงานไทรอาร์ม และอดีตประธานสหภาพไทรอัมพ์

53.น.ส. ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความ และอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

54.นายประเวศ ประภานุกูล ทนายความของ น.ส.ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือดา ตอปิโด ผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

55.นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแกนนำกลุ่มประกายไฟ

56.นายคมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

57.นายเชษฐา พวงหัตถ์ อจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

58.เอมอร หิรัญราช

59.น.ส.นฤมล ทับจุมพล อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

60.นายธนาพล ลิ่มอภิชาต อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

61.นายผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

62.นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา และอดีตคนเดือนตุลา

63.นายธงชัย วินิจจะกูล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา และอดีตคนเดือนตุลา

64.นายฉลาดชาย รมิตานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

65.นายวัฒนา สุกัณศีล อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

66.นางกฤตยา อาชวนิจกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

67.นายฉลาดชาย รมิตานนท์ (ชื่อซ้ำกันกับลำดับที่ 64)

68.นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์

69.น.ส.สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตรื และแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์

70.นายประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

71.นายเชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

72.นางมรกต ไมยเลอร์ (เจวจินดา) อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

73.นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ นักเขียน บรรณาธิการนิตยสารไรท์เตอร์

74.น.ส.ไอดา อรุณวงศ์ บรรณาธิการวารสารอ่าน ในเครือวารสารฟ้าเดียวกัน

75.นายคำสิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2535 เจ้าของนามปากกา “ลาว คำหอม” และแกนนำกลุ่มนักเขียน กวี เพื่อประชาธิปไตย (เครือข่ายคนเสื้อแดง)

76.นายอธิคม คุณาวุฒิ นักเขียน และผู้ก่อตั้งนิตยสารเวย์

77.นายทองธัช เทพารักษ์ นักเขียนการ์ตูนและคอลัมนิสต์

78.นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน นายแบบ และบุตรชายนายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคนเดือนตุลา

79.นายวินัย ปราบริปู ศิลปินชาว จ.น่าน

80.นายธิติ มีแต้ม นักเขียน อดีตบรรณาธิการหนังสือปาจารยสาร

81.นพ.ริติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และคอลัมนิสต์เจ้าของนามปากกา “ปีกซ้ายพฤษภา” เว็บไซต์ประชาไท

82.นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด แกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา

83.น.ส.พูนสุข พูนสุขเจริญ เจ้าหน้าที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาชิกเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และทนายความของนายอำพล ตั้งนพกุล หรืออากง ผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

84.นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

85.นายพฤกษ์ เถาถวิล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

86.นายชัชวาลย์ ศรีพาณิชย์ อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

87.นายโกวิท แก้วสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชานาฎยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

88.นางพวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

89.นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

90.นายเกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

91.นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

92.นายทักษ์ เฉลิมเตียรณ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา

93.นายธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ (นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล) อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคนเดือนตุลา

94.นางปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

95.นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

96.น.ส.ศรีประภา เพชรมีศรี อาจารย์ประจำศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

97.นายเกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

98.น.ส.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์

99.นายฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์

100.นายอภิชาต สถิตนิรามัย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

101.นายยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

102.นายอัครพงษ์ ค่ำคูณ อาจารย์ประจำโครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

103.น.ส.ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักเขียน นักแปลอิสระ

104.นายพิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักแปล

105.นางดวงมน จิตร์จำนงค์ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

106.นายวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์และนักเขียนบทภาพยนตร์

107.นายเรืองรอง รุ่งรัศมี นักเขียน และช่างภาพ

108.เดือนวาด พิมวนา หรือ น.ส.พิมใจ จูกลิ่น นักเขียน

109.บินหลา สันกาลาคีรี หรือนายวุฒิชาติ ชุ่มสนิท นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2548 และบรรณาธิการนิตยสารไรท์เตอร์

110.นายศุภชัย เกตุการุณกุล นักเขียน และช่างภาพ

111.นางอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

112.นายแดนทอง บรีน ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

113.น.ส.ภาวิณี ชุมศรี ทนายความ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

114.น.ส.อันธิฌา ทัศคร อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักเขียน เจ้าของนามปากกา อธิฌลา

115.นายพงศาล มีคุณสมบัติ นักวิชาการอิสระ

116.นายชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

117.นายบุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

118.น.ส.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

119.นายฉลอง สุนทราวาณิชย์ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

120.นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขึ้นไปข้างบน Go down
https://pighouse.thai-forum.net
AVATAR2
สมาชิกคอกหมู
สมาชิกคอกหมู
AVATAR2

จำนวนข้อความ : 511
Join date : 31/10/2013

อันตราย Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: อันตราย   อันตราย EmptyMon 20 Apr 2015, 2:00 pm

............โอ้ อันตราย พวกนี้ ถ้าฝังรากลึกลงไปใน สมองนักศึกษา อะไรจะเกิดขึ้น
ขึ้นไปข้างบน Go down
 
อันตราย
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
PIGHOUSE THA-FORUM.NET :: ห้องรับแขก :: ความเคลื่อนไหวใหม่ๆ/สนทนา-
ไปที่: