...จะจ่ายอีกเมื่อเก็บ ตอนนี้ ทิ้งมัดจำเรียบร้อยแล้วครับ........