..เทศกาลผมไม่เคยหยุด ยิ่งขายดี 13 14 15 ใครมาจ่ายค่าแรง2 เท่าครับ