ส่งเฟสยังไม่ได้ ซื้อหมื่นห้า ใช้เป็นแค่ ห้าพัน มีเยอะไป